⚠️ Vă recomandăm să cumpărați electricitate (curent electric) de la Hidroelectrica.ro la 0,7 lei/kWh preţul final facturat cu TVA și toate taxele incluse.

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO

STRONA GŁÓWNAPolityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO
ElectricSun

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych Uważamy, że zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych jest podstawowym zobowiązaniem ElectricSun.de, dlatego przeznaczymy wszystkie niezbędne zasoby i wysiłki na przetwarzanie Państwa danych w pełnej zgodności z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 ("ogólne rozporządzenie o ochronie danych" lub "RODO"),jak również wszelkie inne przepisy obowiązujące w Rumunii. Jedną z podstawowych zasad tych ram prawnych jest przejrzystość, przygotowaliśmy ten dokument, aby o tym, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przesyłać i chronić Twoje dane osobowe podczas interakcji z nami w związku z naszymi produktami i usługami, w tym za pośrednictwem naszej strony internetowej lub za pośrednictwem aplikacji dostępnych na twoim telefonie komórkowym. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i modyfikacji niniejszej Polityki prywatności od czasu do czasu, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych lub jakichkolwiek zmian w wymogach prawnych. W przypadku takiej zmiany, będziemy wyświetlać zmienioną wersję Polityki prywatności na naszej stronie internetowej, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie treści niniejszej Polityki prywatności. Kim jesteśmy i jak możesz się z nami skontaktować ElectricSun.de jest nazwą handlową S.C. ELECTRICSUN S.R.L., osoby prawnej obywatelstwa rumuńskiego, posiadającej siedzibę w Arad, kod pocztowy 310212, Str. Gorunului nr 12, Arad, posiadający numer seryjny w Rejestrze Handlowym J02/858/02.12.2010, unikalny kod rejestracji podatkowej RO27769953 (dalej "ElectricSun.de" lub "my"). Dla celów przepisów o ochronie danych osobowych, podczas przetwarzania danych osobowych. Ponieważ zawsze jesteśmy otwarci na poznanie Twoich opinii, a także na dostarczenie Ci wszelkich dodatkowych informacji, których możesz potrzebować w związku z przetwarzaniem Twoich danych, zachęcamy do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych ElectricSun.de pod adresem e-mail [email protected] lub pocztą lub kurierem w Arad, kod pocztowy 310212, Ulica Gorunului nr 12, Arad – z uwagą: na uwagę inspektora ochrony danych ElectricSun.de. Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy Ogólnie rzecz biorąc, zbieramy Twoje dane. bezpośrednio od Ciebie, dzięki czemu masz kontrolę nad rodzajem informacji, które nam przekazujesz. Na przykład otrzymujemy od Ciebie informacje. Takie: Podczas tworzenia konta ElectricSun.de, wysyłasz do nas: adres e-mail, imię i nazwisko; Na swojej stronie (Moje konto) z platformy ElectricSun.de można dodać dodatkowe informacje, takie jak: zdjęcie, płeć, pseudonim, numer telefonu komórkowego, numer stacjonarny, data urodzenia, poziom wykształcenia, adresy dostawy, alternatywny adres e-mail, dane karty bankowej itp.; Składając zamówienie, podajesz nam informacje, takie jak: żądany produkt, imię i nazwisko, adres dostawy, szczegóły płatności, metoda płatności, numer telefonu, dane karty bankowej itp. Oferujemy również możliwość rejestracji na platformie ElectricSun.de za pośrednictwem konta Facebook lub Google. Jeśli wybierzesz jedną z tych opcji, zostaniesz przekierowany na stronę zarządzaną przez Facebook Inc/Google LLC, na której poinformuje Cię o przekazaniu Twoich danych. do ElectricSun.de. Zasady ochrony prywatności Facebooka i Google możesz przeglądać za pomocą następujących linków: https://www.facebook.com/about/privacy, https://policies.google.com/privacy Możemy również gromadzić i przetwarzać pewne informacje o Twoim zachowaniu podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub korzystania z aplikacji na smartfony, aby spersonalizować twoje wrażenia online i dostarczyć Ci oferty dostosowane do Twojego profilu. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą sekcją dotyczącą celów przetwarzania. Na naszej stronie internetowej oraz w aplikacji na smartfony możemy przechowywać i zbierać informacje w plikach cookie i podobnych technologiach, zgodnie z Polityką plików cookie. Nie gromadzimy ani w żaden inny sposób nie przetwarzamy danych wrażliwych zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych do specjalnych kategorii danych osobowych. Nie chcemy również gromadzić ani przetwarzać danych osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia. Jakie są cele i podstawy przetwarzania Wykorzystamy Twoje dane. w następujących celach: 1. W celu świadczenia usług ElectricSun.de na twoją korzyść. Ten ogólny cel może obejmować, w stosownych przypadkach, następujące elementy: a) tworzenie konta i zarządzanie nim na platformie ElectricSun.de; b) przetwarzanie zamówień, w tym przyjmowanie, zatwierdzanie, wysyłanie i fakturowanie; c) rozwiązanie wszelkich anulowań lub problemów związanych z zakupionym zamówieniem, towarami lub usługami; d) Zwrot produktów zgodnie z przepisami prawa; e) zwrot wartości produktów zgodnie z przepisami prawa; f) zapewnienie finansowania za pośrednictwem eCredit, we współpracy z naszymi partnerami Cetelem i BRD Finance; g) wydanie karty ElectricSun.de Banku Raiffeisen; h) Świadczenie usług wsparcia, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące zamówień lub ElectricSun.de towarów i usług. Przetwarzanie danych w tych celach jest w większości przypadków niezbędne do zawarcia i wykonania umowy między ElectricSun.de a Tobą. Niektóre procesy, które są umownione do tych celów, są również wymagane przez obowiązujące prawo, w tym przepisy podatkowe i księgowe. 2. Aby ulepszyć nasze usługi Zawsze chcemy zaoferować Ci najlepsze zakupy online. W tym celu możemy gromadzić i wykorzystywać pewne informacje o Twoim zachowaniu. de Kupujący, możemy zaprosić Cię do wypełnienia kwestionariuszy satysfakcji po zakończeniu zamówienia lub możemy przeprowadzić, bezpośrednio lub z pomocą partnerów, badania rynku i badania. Oparcie tych działań na naszym uzasadnionym interesie w prowadzeniu działalności gospodarczej, zawsze dbając o to, aby Twoje prawa i wolności nie były we właściwym miejscu. nie ma to wpływu na podstawowe zasady. 3. Do celów marketingowych Chcemy być na bieżąco z najlepszymi ofertami dla produktów / usług, które Cię interesują. W związku z tym możemy wysyłać wszelkiego rodzaju wiadomości (takie jak: e-mail / SMS / telefon / mobile push / webpush / itp.) zawierające ogólne i tematyczne informacje, informacje o produktach podobnych lub uzupełniających się do tych, które kupiłeś, informacje o ofertach lub promocjach, informacje o produktach dodanych w sekcji "Moje konto/mój koszyk" lub w sekcji "Konto/Ulubione" lub wykazujące zainteresowanie ich zakupem, a także inne informacje handlowe, takie jak badania rynku i ankiety opinii publicznej, a także możemy wyświetlać spersonalizowane rekomendacje na stronie internetowej i w aplikacji na smartfony. Aby przekazać Ci interesujące informacje, możemy wykorzystać pewne dane dotyczące Jego zachowania. kupującego (np. produkty przeglądane/dodawane do listy życzeń/zakupione) w celu utworzenia profilu. Zawsze zapewniamy, że procesy te są prowadzone z poszanowaniem twoich praw i wolności. decyzje podejmowane na ich podstawie nie mają wpływu prawnego na Ciebie. i nie wpływa na ciebie w znacznym stopniu. W większości przypadków opieramy nasze komunikaty marketingowe na Twojej zgodzie. Zaliczki. W każdej chwili możesz zmienić zdanie i wycofać swoją zgodę, do: – Zmiana ustawień konta klienta w sekcji "Moje subskrypcje"; – Dostęp do linku rezygnacji wyświetlanego w wiadomościach, które od nas otrzymujesz; lub przez – Kontakt z ElectricSun.de przy użyciu danych kontaktowych opisanych powyżej. W pewnych sytuacjach możemy oprzeć nasze działania marketingowe na naszym uzasadnionym interesie w promowaniu i rozwijaniu naszej działalności. W każdej sytuacji, gdy wykorzystujemy informacje o Tobie. w naszym uzasadnionym interesie dbamy i podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że twoje prawa i wolności nie mają prawa do korzystania z praw i wolności podstawowych zasad. Możesz jednak poprosić nas w dowolnym momencie, za pomocą opisanych powyżej, o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych. do celów marketingowych, a my zastosujemy się do Twojego żądania. 4. W celu obrony naszych uzasadnionych interesów Mogą wystąpić sytuacje, w których wykorzystujemy lub przekazujemy informacje w celu ochrony naszych praw i działalności. Mogą one obejmować: – Środki ochrony strony internetowej i użytkowników platformy ElectricSun.de przed cyberatakami: – środki zapobiegania próbom nadużyć finansowych i ich wykrywania, w tym przekazywanie informacji właściwym organom publicznym; – Środki służące zarządzaniu różnymi innymi zagrożeniami. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes w obronie naszej działalności, przy czym zapewniamy, że wszystkie podejmowane przez nas środki gwarantują równowagę między naszymi interesami a twoimi prawami i wolnościami. Podstawowych. W niektórych przypadkach opieramy również nasze przetwarzanie na przepisach prawnych, takich jak obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa towarów i wartości przewidzianych w obowiązujących przepisach w tej dziedzinie. Jak długo przechowujemy Twoje dane. Osobiste Co do zasady Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie twoje konto w ElectricSun.de platformie. Możesz poprosić nas o usunięcie pewnych informacji lub zamknięcie naszego konta w dowolnym momencie, a my zastosujemy się do tych żądań, pod warunkiem zachowania pewnych informacji, w tym po zamknięciu konta, w sytuacjach, gdy wymaga tego obowiązujące prawo lub nasze uzasadnione interesy. Do kogo przekazujemy Twoje dane? Osobiste W stosownych przypadkach możemy przekazywać lub zapewniać dostęp do niektórych twoich danych osobowych. następujących kategorii odbiorców: – spółki z tej samej grupy spółek co ElectricSun.de; – dostawcy usług kurierskich; – dostawcy usług płatniczych/bankowych; – dostawcy usług marketingowych/telemarketingowych; – dostawcy usług badań rynkowych; – zakłady ubezpieczeń, – dostawcy usług informatycznych; – inne firmy, z którymi możemy opracować wspólne programy oferujące nasze towary i usługi na rynku. Jeśli mamy obowiązek prawny lub jeśli jest to konieczne do obrony uzasadnionego interesu, możemy również ujawnić niektóre dane osobowe organom publicznym. Dbamy o to, aby dostęp do Twoich danych osobowych był dla Ciebie dostępny. przez osoby trzecie podlegające prawu prywatnemu przeprowadza się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i poufności informacji, na podstawie zawartych z nimi umów. Do jakich krajów przekazujemy Twoje dane? Osobiste Obecnie przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane. danych osobowych na terytorium Unii Europejskiej. Możemy jednak przekazać niektóre z Twoich danych. podmioty z siedzibą w Unii Europejskiej lub poza Unią, w tym kraje, którym Komisja Europejska nie uznała odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Zawsze podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że wszelkie międzynarodowe przekazywanie danych osobowych jest starannie zarządzane w celu ochrony Twoich praw i interesów. Przekazywanie danych usługodawcom i innym osobom trzecim będzie zawsze chronione zobowiązaniami umownymi oraz, w stosownych przypadkach, innymi zabezpieczeniami, takimi jak standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską lub systemy certyfikacji, takie jak Tarcza Prywatności ochrony danych osobowych przekazywanych z ue do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej, aby dowiedzieć się więcej o krajach, w których przekazujemy Twoje dane, oraz o gwarancjach, które wdrożyliśmy w odniesieniu do tych transferów. W jaki sposób chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie ze standardami branżowymi. Przesyłanie danych osobowych odbywa się za pomocą najnowocześniejszych algorytmów szyfrowania i przechowujemy je na bezpiecznych serwerach, zapewniając jednocześnie nadmiarowość danych. Do dokonywania płatności korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego płatności euplatesc.ro . Wszelkie informacje dotyczące płatności są szyfrowane przy użyciu technologii HTTPS z szyfrowaniem TSL 1.2. Pomimo działań podjętych w celu ochrony danych osobowych, możesz nie być danymi osobowymi, chcielibyśmy podkreślić, że przekazywanie informacji przez Internet, ogólnie lub za pośrednictwem innych sieci publicznych, nie jest całkowicie bezpieczne, z ryzykiem, że dane będą widoczne i wykorzystywane przez nieautoryzowane osoby trzecie. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za takie luki w zabezpieczeniach systemów, które nie są pod naszą kontrolą. Jakie masz prawa Ogólne rozporządzenie o ochronie danych uznaje szereg praw w odniesieniu do Danych. Osobiste. Możesz poprosić o dostęp do swoich danych, poprawić wszelkie błędy w naszych plikach i / lub sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych. Osobiste. Użytkownik może również skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego lub do dochodzenia sprawiedliwości. W stosownych przypadkach możesz również mieć prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. i prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat każdego z tych praw można uzyskać, zapoznając się z poniższą tabelą. W celu skorzystania ze swoich praw możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej. Należy pamiętać, co następuje, jeśli chcesz skorzystać z tych praw: Tożsamości. Poważnie traktujemy poufność wszystkich rejestrów zawierających dane osobowe. Z tego powodu prosimy o przesłanie nam swoich próśb. rejestracji przy użyciu adresu e-mail dla ElectricSun.de konta. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji Twojej tożsamości, żądając dodatkowych informacji mających na celu potwierdzenie Twojej tożsamości. Opłaty. Nie obciążymy Cię żadnymi prawami do korzystania z Twoich danych. danych osobowych, chyba że wniosek jest ważny. dostęp do informacji jest bezzasadny, czyli powtarzalny lub nadmierny, w którym to przypadku w takich okolicznościach naliczymy rozsądną kwotę. Poinformujemy Cię o wszelkich opłatach zaliczek przed rozwiążeniem wniosku. Czas trwania odpowiedzi. Zamierzamy odpowiedzieć na wszelkie ważne wnioski w ciągu maksymalnie jednego miesiąca, chyba że jest to szczególnie skomplikowane lub jeśli złożyłeś kilka wniosków, w którym to przypadku oczekuje się, że odpowiemy w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy. Poinformujemy Cię, jeśli potrzebujemy więcej niż miesiąc. Możemy zapytać Cię, czy możesz nam powiedzieć dokładnie, co chcesz otrzymać lub czego się martwisz. Pomoże nam to działać szybciej i skrócić czas odpowiedzi na Twoją prośbę. Praw osób trzecich. Nie możemy zastosować się do wniosku, jeśli miałoby to negatywny wpływ na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą. Opis praw docelowych Możesz nas zapytać: Dostęp • potwierdzić, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe; • dostarczenie kopii tych danych; • podać inne informacje na temat twoich danych osobowych. dane osobowe, takie jak dane, które posiadamy, co wykorzystujemy, komu je ujawniamy, czy przekazujemy je za granicę i jak je chronimy, jak długo je przechowujemy, jakie masz prawa, jak możesz złożyć skargę, w którym uzyskaliśmy Twoje dane, o ile informacje nie zostały ci jeszcze przekazane przez te informacje. Korekcji Możesz poprosić nas o sprostowanie lub uzupełnienie twoich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych. Możemy próbować zweryfikować dokładność danych przed ich poprawie. Usuwanie danych Możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy: • nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane; Lub • wycofałeś swoją zgodę (jeśli przetwarzanie danych było oparte na zgodzie); Lub • nadać moc prawną prawu do sprzeciwu; Lub • zostały one przetworzone nielegalnie; Lub • mamy do tego prawny obowiązek. Nie jesteśmy zobowiązani do zastosowania się do Twojego żądania. , aby usunąć dane. dane osobowe, jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest związane z danymi osobowymi. dane osobowe są wymagane: • wywiązanie się z obowiązku prawnego; Lub • w celu ustanowienia, wykonania lub obrony prawa w sądzie. Istnieją inne okoliczności, w których nie jesteśmy zobowiązani do zastosowania się do Twojego żądania. danych, chociaż są to najbardziej prawdopodobne okoliczności, w których możemy odrzucić ten wniosek. Należy pamiętać, że przed skorzystaniem z tego prawa pobierasz z konta ElectricSun.de i zapisujesz wszystkie dokumenty związane z zamówieniami złożonymi z ElectricSun.de, czy fakturowanie zostało dokonane na rzecz Ciebie, czy innej osoby fizycznej lub prawnej (takich jak: faktury, certyfikaty gwarancyjne). Jeśli nie zrobisz tego przed skorzystaniem z prawa do usunięcia, stracisz wszystkie te dokumenty i ElectricSun.de nie będzie w stanie dostarczyć ci, w stosownych przypadkach, ponieważ proces usuwania danych, odpowiednio konta ElectricSun.de, ze wszystkimi danymi i dokumentami z nim związanymi, jest procesem nieodwracalnym. Ograniczanie przetwarzania danych Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy: • ich dokładność jest kwestionowana (patrz sekcja poprawek), aby umożliwić nam weryfikację ich dokładności; Lub • przetwarzanie danych jest nielegalne, ale nie chcesz usuwać danych; Lub • nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, ale trzeba je ustalić, wykonywać lub bronić prawa w sądzie; Lub • Skorzystałeś z prawa do sprzeciwu i weryfikacji, czy nasze prawa przeważają. Możemy nadal wykorzystywać Twoje dane. danych osobowych w następstwie wniosku o ograniczenie, jeżeli: • mamy twoją zgodę; Lub • ustanowienie, wykonywanie lub obrona prawa w sądzie; Lub • ochrony praw ElectricSun.de lub innej osoby fizycznej lub prawnej. Przenoszenie danych Możesz poprosić nas o podanie Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym formacie lub możesz zażądać ich "przenieju" bezpośrednio do innego administratora danych, ale w każdym przypadku tylko wtedy, gdy: • Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. lub w sprawie zawarcia lub wykonania umowy z Użytkownikiem; I • przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny. Opozycji Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych, ze względów związanych z Twoją szczególną sytuacją. dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jeśli uznasz, że Twoje prawa i wolności są nieważne. praw podstawowych przeważają nad tym interesem. W każdej chwili możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych. do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) bez powołując się na jakikolwiek powód, w takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania tak szybko, jak to możliwe. Podejmowanie automatycznych decyzji Użytkownik może poprosić o niepodleganie decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, ale tylko wtedy, gdy decyzja ta: • wywołuje skutki prawne dla Ciebie; Lub • wpływa na ciebie w podobny i w znacznym stopniu. Prawo to nie ma zastosowania, jeżeli decyzja podjęta w następstwie automatycznego podejmowania decyzji: • jesteśmy zobowiązani do zawarcia lub rozwiązania umowy z Tobą; • jest dozwolona przez prawo i istnieją odpowiednie zabezpieczenia dla twoich praw i wolności; Lub • opiera się na Twojej zgodzie. Jawne. Reklamacje Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie przetwarzania Twoich danych. Osobiste. W Rumunii dane kontaktowe organu nadzoru ego ochrony danych są następujące: Krajowy Organ Nadzoru w zakresie przetwarzania danych osobowych Ogólne. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sektor 1, kod pocztowy 010336, Bukareszt, Rumunia, Telefon: +40.318.059.211 lub +40.318.059.212; E-mail:[email protected] Bez wpływu na twoje prawo do skontaktowania się z organem nadzorczym w dowolnym momencie, prosimy o wcześniejszy kontakt z nami i obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać każdą sprawę polubownie. • Należy pamiętać, że w każdej chwili możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych ElectricSun.de, składając wniosek w dowolny z następujących sposobów: – pocztą elektroniczną na adres: off[email protected] lub – pocztą lub kurierem pod adresem: Arad, kod pocztowy 310212, ulica Gorunului nr 12, Arad – z uwagą Inspektora Ochrony Danych ElectricSun.de.

Polityka korzystania z plików cookie i podobne technologie

Strona https://www.ElectricSun.de używa plików cookies. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Poniższe informacje mają na celu poinformowanie użytkownika o szczegółach dotyczących umieszczania, używania i administrowania plikami cookie używanymi przez stronę internetową https://www.ElectricSun.de. Lub innych witryn w sieci ElectricSun. Istnieje również kilka przydatnych linków związanych z tym tematem. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, a nie znajdziesz ich poniżej, skontaktuj się z nami pod adresem: [email protected] Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami: Ta strona używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na rzecz zapewnienia Ci jednak lepszego przeglądania. W tym, co nazywamy "web 2.0", "pliki cookie" odgrywają ważną rolę w ułatwianiu dostępu i dostarczania wielu usług, z których użytkownik korzysta w Internecie, takich jak: • Personalizacja niektórych ustawień, takich jak: język, w którym witryna jest oglądana, waluta, w której wyrażane są określone ceny lub taryfy, utrzymywanie opcji dla różnych produktów (środki, inne szczegóły itp.) w koszyku (i zapamiętywanie tych opcji) – generując w ten sposób elastyczność "koszyka zakupów" (dostęp do starych preferencji poprzez dostęp do przycisku "przed" i "z powrotem") • Pliki cookie dostarczają właścicielom witryn cennych informacji zwrotnych na temat sposobu, w jaki ich witryny są wykorzystywane przez użytkowników, dzięki czemu mogą uczynić je jeszcze bardziej wydajnymi i dostępnymi dla użytkowników. • Zezwalaj na włączenie multimediów lub innych aplikacji z innych witryn do konkretnej witryny, aby stworzyć bardziej wartościowe, użyteczne i przyjemne przeglądanie; • Poprawa efektywności reklamy online. Co to jest plik cookie? "Internet Cookie" (znany również jako "plik cookie przeglądarki" lub "plik cookie HTTP" lub po prostu "plik cookie") to mały plik, składający się z liter i cyfr, który będzie przechowywany na komputerze, terminalu mobilnym lub innym sprzęcie użytkownika, z którego dostępem do Internetu jest dostęp. Plik cookie jest instalowany na żądanie serwera www do przeglądarki (np. w programie Internet Explorer, Chrome) i jest całkowicie "pasywny" (nie zawiera oprogramowania, wirusów ani programów szpiegujących i nie może uzyskać dostępu do informacji na dysku twardym użytkownika). Plik cookie składa się z dwóch części: nazwy i zawartości lub wartości pliku cookie. Ponadto określa się czas trwania pliku cookie; technicznie, tylko serwer internetowy, który wysłał plik cookie, może uzyskać do niego dostęp ponownie, gdy użytkownik powróci na stronę internetową związaną z tym serwerem internetowym. Same pliki cookie nie wymagają danych osobowych w celu ich wykorzystania, a w większości przypadków nie identyfikują osobiście użytkowników Internetu. • Sesyjne pliki cookie – są tymczasowo przechowywane w folderze plików cookie przeglądarki internetowej, dzięki czemu mogą je przechowywać do czasu opuszczenia przez użytkownika strony internetowej lub zamknięcia okna przeglądarki (np. w momencie logowania/wylogowywania się na koncie poczty internetowej lub sieciach społecznościowych) • Trwałe pliki cookie — są one przechowywane na dysku twardym komputera lub sprzętu (i zazwyczaj zależą od zaprogramowanego okresu ważności pliku cookie). Trwałe pliki cookie obejmują również te umieszczone przez stronę internetową inną niż ta, którą użytkownik odwiedza w tym czasie – znane jako "pliki cookie stron trzecich" - które mogą być używane anonimowo w celu zapamiętania interesów użytkownika, tak aby reklamy były dostarczane w miarę potrzeb użytkowników. Jakie są zalety plików cookie? Plik cookie zawiera informacje łączące przeglądarkę internetową (użytkownika) z określonym serwerem internetowym (witryną sieci Web). Jeśli przeglądarka ponownie uzyskuje dostęp do tego serwera www, może odczytać informacje już zapisane i odpowiednio zareagować. Pliki cookie zapewniają użytkownikom przyjemne przeglądanie i wspierają wysiłki wielu stron internetowych w celu zapewnienia użytkownikom wygodnych usług: np. Jakie jest życie pliku cookie? Pliki cookie są zarządzane przez serwery internetowe. Żywotność pliku cookie może się znacznie różnić, w zależności od celu, dla którego jest umieszczony. Niektóre pliki cookie są używane wyłącznie do jednej sesji (sesyjne pliki cookie) i nie są już zachowywane po opuszczeniu przez użytkownika strony internetowej, a niektóre pliki cookie są zachowywane i ponownie wykorzystywane za każdym razem, gdy użytkownik powraca na tę stronę internetową ("stałe pliki cookie"). Pliki cookie mogą jednak zostać usunięte przez użytkownika w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki. Co to są pliki cookie innych firm? Niektóre sekcje treści w niektórych witrynach mogą być udostępniane za pośrednictwem stron trzecich/dostawców (np. pole wiadomości, film lub reklama). Te strony trzecie mogą również umieszczać pliki cookie za pośrednictwem strony internetowej i są nazywane "plikami cookie stron trzecich", ponieważ nie są umieszczane przez właściciela tej strony internetowej. Zewnętrzni dostawcy muszą również przestrzegać obowiązującego prawa i polityki prywatności właściciela witryny. Jak pliki cookie są wykorzystywane przez tę stronę Wizyta na tej stronie może umieszczać pliki cookie w celu: • Pliki cookie dotyczące wydajności witryny • Pliki cookie analizy odwiedzających • Pliki cookie do celów geotargetowych • Pliki cookie rejestracji • Reklamowe pliki cookie • Pliki cookie dostawców reklam Te pliki cookie mogą pochodzić od osób trzecich. Pliki cookie dotyczące wydajności Ten typ pliku cookie zachowuje preferencje użytkownika na tej stronie, więc nie ma potrzeby ustawiania ich za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę. Przykłady: • Ustawienia głośności odtwarzacza wideo • szybkość przesyłania strumieniowego wideo, z jaką przeglądarka jest kompatybilna Pliki cookie do analizy odwiedzających Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza tę witrynę, oprogramowanie analityczne dostarczone przez stronę trzecią generuje plik cookie do analizy użytkownika. Ten plik cookie informuje nas, jeśli odwiedziłeś tę witrynę wcześniej. Przeglądarka poinformuje nas, czy masz ten plik cookie, a jeśli nie, wygenerujemy jeden. Pozwala monitorować unikalnych użytkowników, którzy nas odwiedzają i jak często to robią. Dopóki nie jesteś zarejestrowany na tej stronie, ten plik cookie nie może być używany do identyfikacji osób, są one wykorzystywane tylko do celów statystycznych. Jeśli jesteś zarejestrowany, możemy również znać podane nam dane, takie jak adres e-mail i nazwa użytkownika – które podlegają poufności i postanowień Regulaminu, Polityki prywatności i przepisów obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Pliki cookie dla nich Te pliki cookie są używane przez oprogramowanie, które określa, z którego kraju pochodzisz. Jest całkowicie anonimowy i jest używany tylko do kierowania treści - nawet jeśli jesteś na naszej stronie w języku rumuńskim lub innym języku, otrzymasz tę samą reklamę. Pliki cookie do rejestracji Kiedy rejestrujesz się na tej stronie, generujemy plik cookie, który mówi nam, czy jesteś zarejestrowany, czy nie. Nasze serwery używają tych plików cookie, aby pokazać nam konto, na które jesteś zarejestrowany i jeśli masz pozwolenie na konkretną usługę. Pozwala nam to również na powiązanie wszelkich komentarzy publikowanych na naszej stronie internetowej z Twoją nazwą użytkownika. Jeśli nie wybrałeś opcji "zachowaj mnie zarejestrowaną", ten plik cookie zostanie automatycznie usunięty po zamknięciu przeglądarki lub komputera. Reklamowe pliki cookie Te pliki cookie pozwalają nam dowiedzieć się, czy wyświetlałeś reklamę online, jaki jest jej typ i jak długo trwa od wyświetlenia komunikatu reklamowego. Te pliki cookie są również wykorzystywane do kierowania reklam online. Możemy również używać plików cookie innych firm, aby lepiej kierować reklamy, aby wyświetlać na przykład reklamy wakacyjne, jeśli użytkownik niedawno odwiedził artykuł na stronie o wakacjach. Te pliki cookie są anonimowe, przechowują informacje o oglądanych treściach, a nie o użytkownikach. Ustawiamy również anonimowe pliki cookie za pośrednictwem innych witryn, które reklamujemy. Otrzymując je, możemy wykorzystać je do rozpoznania Cię jako odwiedzającego tę witrynę, jeśli później odwiedzisz naszą stronę internetową, będziemy mogli dostarczać reklamy na podstawie tych informacji. Pliki cookie dostawcy reklamy Wiele reklam można znaleźć na tej stronie należy do osób trzecich. Niektóre z tych stron używają własnych anonimowych plików cookie do analizy, ile osób zostało narażonych na wiadomość reklamową lub aby zobaczyć, ile osób było wielokrotnie narażonych na tę samą reklamę.Firmy, które generują te pliki cookie, mają własne zasady ochrony prywatności, a ta strona nie ma dostępu do odczytu lub zapisu tych plików cookie. Pliki cookie innych firm mogą być używane do pokazywania reklam kierowanych na inne witryny na podstawie przeglądania tej witryny. Inne pliki cookie innych firm Na niektórych stronach strony trzecie mogą ustawić własne anonimowe pliki cookie w celu śledzenia sukcesu aplikacji lub dostosowania aplikacji. Ze względu na sposób korzystania z tej strony nie ma dostępu do tych plików cookie, podobnie jak strony trzecie nie mogą uzyskać dostępu do plików cookie należących do tej witryny. Na przykład, gdy udostępniasz artykuł za pomocą przycisku sieci społecznościowych w tej witrynie, ta sieć społecznościowa będzie rejestrować Twoją aktywność. Jakiego rodzaju informacje są przechowywane i dostępne za pomocą plików cookie? Pliki cookie przechowują informacje w małym pliku tekstowym, który umożliwia stronie internetowej rozpoznanie przeglądarki. Serwer internetowy rozpozna przeglądarkę do czasu wygaśnięcia lub usunięcia pliku cookie. Plik cookie przechowuje ważne informacje poprawiające jakość przeglądania Internetu (np. ustawienia językowe, w których użytkownik chce uzyskać dostęp do witryny; utrzymywanie zalogowanego użytkownika na koncie poczty internetowej; bezpieczeństwo bankowości internetowej; przechowywanie produktów w koszyku) Dlaczego pliki cookie są ważne dla Internetu? Pliki cookie są centralnym punktem efektywnego funkcjonowania Internetu, pomagając w generowaniu przyjaznego dla użytkownika środowiska przeglądania dostosowanego do preferencji i zainteresowań każdego użytkownika. Odmowa lub wyłączenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych witryn. Odmowa lub wyłączenie plików cookie nie oznacza, że nie będziesz już otrzymywać reklam online - tylko, że nie będzie już w stanie uwzględnić twoich preferencji i zainteresowań, co zostało podkreślone przez Twoje zachowanie podczas przeglądania. Przykłady ważnych zastosowań plików cookie (które nie wymagają uwierzytelnienia użytkownika za pośrednictwem konta): • Treści i usługi dostosowane do preferencji użytkownika – kategorie wiadomości, pogoda, sport, mapy, usługi publiczne i rządowe, strony rozrywkowe i usługi turystyczne. • Oferty dostosowane do zainteresowań użytkowników – przechowywanie haseł, preferencje językowe (np. wyświetlanie wyników wyszukiwania w języku rumuńskim). • Przechowywanie filtrów ochrony dzieci w treściach internetowych (opcje trybu rodzinnego, bezpieczne funkcje wyszukiwania) • Ogranicz częstotliwość wyświetlania reklam – ogranicz liczbę trafień reklamy na konkretnego użytkownika w witrynie. • Dostarczanie użytkownikowi trafniejszych reklam. • Pomiar, optymalizacja i funkcje analityczne – takie jak potwierdzenie pewnego poziomu ruchu na stronie internetowej, rodzaj treści jest oglądany i jak użytkownik pojawia się na stronie internetowej (np. za pośrednictwem wyszukiwarek, bezpośrednio, z innych stron internetowych itp.). Strony internetowe przeprowadzają te analizy ich wykorzystania w celu ulepszania stron internetowych z korzyścią dla użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa i prywatności Pliki cookie nie są wirusami! Używają formatów zwykłego tekstu. Nie są one wykonane z fragmentów kodu, więc nie mogą być wykonywane lub nie można uruchomić samodzielnie. W związku z tym nie można powielać lub replikować w innych sieciach, aby uruchomić lub replikować ponownie. Ponieważ nie mogą wykonywać tych funkcji, nie można ich uznać za wirusy. Pliki cookie mogą być nadal wykorzystywane do celów negatywnych. Ponieważ przechowuje informacje o preferencjach użytkowników i historii przeglądania, zarówno na konkretnej stronie, jak i na kilku innych stronach, pliki cookie mogą być używane jako forma spyware. Wiele produktów anty-spyware są świadomi tego faktu i stale oznaczyć pliki cookie do usunięcia w ramach procedur usuwania/skanowania antywirusowego / anty-spyware. Ogólnie rzecz biorąc, przeglądarki mają wbudowane ustawienia prywatności, które zapewniają różne poziomy akceptacji plików cookie, trwałości i automatycznego usuwania po odwiedzeniu określonej witryny przez użytkownika. Inne kwestie związane z zabezpieczeniami plików cookie Ponieważ ochrona tożsamości jest bardzo cenna i stanowi prawo każdego użytkownika internetu, wskazane jest, aby wiedzieć, jakie możliwe problemy mogą powodować pliki cookie. Ponieważ informacje są stale przesyłane w obu kierunkach między przeglądarką a stroną internetową, jeśli osoba atakująca lub nieupoważniona ingeruje w przesyłanie danych, informacje zawarte w pliku cookie mogą zostać przechwycone. Chociaż bardzo rzadko może się to zdarzyć, jeśli przeglądarka połączy się z serwerem za pomocą niezaszyfrowanej sieci (np. niezabezpieczonej sieci WiFi). Inne ataki oparte na plikach cookie wiążą się z nieprawidłowymi ustawieniami plików cookie na serwerach. Jeśli witryna sieci Web nie wymaga od przeglądarki używania tylko zaszyfrowanych kanałów, osoby atakujące mogą wykorzystać tę lukę, aby nakłonić przeglądarki do wysyłania informacji za pośrednictwem niezabezpieczonych kanałów. Następnie osoby atakujące używają tych informacji do nieautoryzowanego dostępu do niektórych witryn. Bardzo ważne jest, aby być ostrożnym w wyborze najbardziej odpowiedniej metody ochrony danych osobowych. Wskazówki dotyczące bezpiecznego i odpowiedzialnego przeglądania opartego na plikach cookie. Ze względu na ich elastyczność i fakt, że większość najczęściej odwiedzanych witryn i największych używa plików cookie, są one niemal nieuniknione. Wyłączenie plików cookie nie pozwoli użytkownikowi na dostęp do najczęściej używanych witryn, w tym Youtube, Gmaila, Yahoo i innych. Oto kilka wskazówek, które mogą zapewnić, że nie martw się, ale za pomocą plików cookie: • Dostosuj ustawienia plików cookie przeglądarki, aby odzwierciedlić komfortowy poziom bezpieczeństwa plików cookie • Jeśli nie masz nic przeciwko plikom cookie i jesteś jedyną osobą korzystającą z komputera, możesz ustawić miesięczny limit czasu na przechowywanie historii przeglądania i danych dostępu osobistego. • Jeśli udostępniasz dostęp do komputera, możesz rozważyć ustawienie przeglądarki tak, aby usuwała poszczególne dane przeglądania za każdym razem, gdy zamykasz przeglądarkę. Jest to sposób na dostęp do witryn, które umieszczają pliki cookie i usuwają wszelkie informacje o odwiedzinach po zamknięciu sesji przeglądania. • Zainstaluj i stale aktualizuj swoje aplikacje antyszpiegowskie. Wiele aplikacji do wykrywania programów szpiegujących i zapobiegania to wykrywanie ataków w miejscu. Uniemożliwia to przeglądarce dostęp do witryn sieci Web, które mogą wykorzystać luki w zabezpieczeniach przeglądarki lub pobrać niebezpieczne oprogramowanie. Upewnij się, że twoja przeglądarka jest zawsze aktualna. Wiele ataków opartych na plikach cookie odbywa się poprzez wykorzystanie słabych stron starych wersji przeglądarek. Pliki cookie są wszędzie i nie można ich uniknąć, jeśli chcesz mieć dostęp do najlepszych i największych witryn w Internecie - lokalnych lub międzynarodowych. Dzięki jasnemu zrozumieniu ich działania i korzyści, jakie przynoszą, możesz podjąć niezbędne środki bezpieczeństwa, aby można było pewnie przeglądać Internet. Jak mogę zatrzymać pliki cookie? Wyłączenie i odmowa otrzymania plików cookie może sprawić, że niektóre witryny będą niepraktyczne lub trudne do odwiedzenia i wykorzystania. Ponadto odmowa przyjęcia plików cookie nie oznacza, że nie będziesz już otrzymywać/wyświetlać reklam online. Możliwe jest ustawienie tych plików cookie w przeglądarce, aby przestały być obsługiwane, lub możesz ustawić przeglądarkę tak, aby akceptowała pliki cookie z określonej witryny. Ale, na przykład, jeśli nie jesteś zarejestrowany przy użyciu plików cookie, nie będziesz mógł komentować. Wszystkie nowoczesne przeglądarki oferują możliwość zmiany ustawień plików cookie. Ustawienia te znajdują się zwykle w "opcjach" lub w menu "preferencje" przeglądarki. Aby zrozumieć te ustawienia, poniższe linki mogą być przydatne, w przeciwnym razie można użyć opcji "pomoc" przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji. • Ustawienia plików cookie w programie Internet Explorer • Ustawienia plików cookie w Firefoksie • Ustawienia plików cookie w Chrome • Ustawienia plików cookie w przeglądarce Safari W przypadku ustawień plików cookie generowanych przez osoby trzecie można również zapoznać się ze stroną internetową: https://www.youronlinechoices.com/ro/ IAB Rumunia udostępnia następującą stronę, aby zapewnić więcej informacji na temat prywatności związanej z reklamą online: https://www.youronlinechoices.com/ro/ Aby uzyskać więcej informacji związanych z kwestiami prywatności, można również uzyskać dostęp do następujących linków: • https://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_13_2012_modificare_prelucrare_date_caracter_personal_protectia_vietii_private_comunicatii_electronice.phpwww.youronlinechoices.eu/rohttps://www.iabeurope.eu/cookies-faq/internet-cookies---increasing-and-enhancing-yourinternet-surfing-experience/what-are-cookies-how-do-they-work---cookies-faq.aspxhttps://www.guardian.co.uk/info/cookies
ElectricSun

Możesz nas również znaleźć na

Darmowa dostawa W 2-5 dni

Cała Europa kontynentalna

Wsparcie online 24/7

Oferta - Watów kalkulator

Bezpieczne płatności!

Gotówka, On-line przy karta
TUV-SUD

Certyfikaty jakości

TÜV GS, TÜV, ErP, ISO, ECM, CE, IP54, IPX4, RoHS
Start typing to see products you are looking for.
KOSZYK
Zaloguj się (opcjonalne)

Nie masz jeszcze konta?

Utwórz konto