⚠️ Vă recomandăm să cumpărați electricitate (curent electric) de la Hidroelectrica.ro la 0,74 lei/kWh preţul cu tva și toate taxele incluse.

Условия за ползване – актуализирани

НАЧАЛОУсловия за ползване – актуализирани
ElectricSun

Отпечатък, условия, защита на данните

I. Условия за ползване - актуализирани

Ⅱ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ: Поръчки, Доставки, Плащания и др.

III. Лични данни Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“

Iv. Политика за използване на бисквитки

1. ОКОНЧАТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ Общите условия ще се прилагат за всички продажби на стоки и услуги от ELECTRICSUN SRL, чрез виртуалния магазин www.ElectricSun.de на Купувача и могат да бъдат променяни само с изричното писмено съгласие на двете страни. По този начин следните термини ще означават:

Купувач - лицето, компанията, компанията или друго юридическо лице, издаващо Поръчка. Продавач - търговско дружество "ЕЛЕКТРОСОНД" ElectricSun SRL Регистрационен номер на търговския регистър: J02/858/02.12.2010 г., Уникален регистрационен код (НОМЕР ПО ЗДДС): RO27769953, Със седалище в Арад, улица Gorunului, No 12, Пощенски код 310212, Румъния, Работна програма: понеделник – петък, 10.00 – 17.00 (пауза 13 – 14) Телефонен номер: 004 0720 607 111 ; 4 0257 457 395 Имейл: office[at]electricsun.de Посочените цени са в лева, британски лири, румънски леи, унгарски форинти, лева, PLN и са с ДДС (вкл. 19%). Отстъпки са валидни до края на месеца, но са в рамките на наличното ограничение на наличностите. Цената на продуктите включва цената на зеления печат, свързана с събирането, третирането и изхвърлянето на ОЕЕО, No. RO-2017-05-EE-2871-I. Стоки и Услуги - всеки продукт или услуга, включително документите и услугите, посочени в Поръчката, които се предоставят от Продавача, Купувача. Поръчка - електронен документ, който се намесва като форма на комуникация между продавача и Купувача, с който продавачът се съгласява да достави Стоки и Услуги и Купувачът се съгласява да получава тези Стоки и Услуги и да извършва плащания към тях. Договор - Поръчка, потвърдена от Продавача. Права върху интелектуална собственост (както следва: ПИС) - всички нематериални права като ноу-хау, авторски права и авторски права, права върху бази данни, права върху дизайн, образци на права, патенти, регистрирани търговски марки и регистрации на имена на домейни за всеки от горните. Спецификации - всички спецификации и/или описания на стоки и услуги, както е посочено в Поръчката.

2. ДОГОВОРНИ ДОКУМЕНТИ С подаване на електронна поръчка на горепосочената интернет страница, Купувачът се съгласява с формата на комуникация (по електронна поща), чрез която Продавачът извършва своите операции. Редът ще се състои от следните документи по важност: А. Поръчка (заедно с ясни отчети за датите на доставка и фактуриране) и нейните специфични условия Б. Спецификации на купувача (когато е приложимо) В. Правила и условия Ако Продавачът потвърди поръчката, това ще означава пълно приемане на условията на Поръчката. Приемането на поръчката от Продавача се счита за изпълнено, когато има електронно потвърждение (имейл) от Продавача до Купувача, без да се изисква разписка от Продавача. Продавачът не разглежда в нито един момент непотвърдена поръчка за стойността на договора. Настоящото споразумение влиза в сила след потвърждаване на Поръчката от Страна на Продавача. Потвърждението се извършва по електронен път (електронна поща). Общите условия за продажба ще формират основата на така сключения договор, освен че са Гаранционното удостоверение, издадено от Продавача или от негов доставчик.

3. ОБХВАТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПРОДАВАЧА О. Продавачът ще използва своите професионални и технически познания за постигане на посочения в Поръчката резултат и ще достави Стоките и Услугите, които отговарят на изискванията, нуждите и спецификациите на Купувача; Б. Информацията, представена на уебсайтовете на продавача, е информативна и може да бъде променяна от Продавача без предварително уведомление. Също така, по причини, свързани с пространството и последователността на информационната структура, описанията на продуктите могат да бъдат непълни, но продавачът полага усилия да представи най-подходящата информация, така че продуктът да се използва в рамките на параметрите, за които е закупен; В. Комуникация с магазина - може да се осъществи чрез взаимодействие с него, публикуване на мнения за продукти или комуникация чрез адресите, посочени в раздел "контакт". Те ще бъдат изключени от сайта или игнорирани, мнения или коментари, съдържащи обиди или неподходящ език. Продавачът има право да управлява получената информация, без да е необходимо да я оправдава.

4. ЦЕСОВО И ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ Продавачът може да изкупи и/или възложи на трето лице за услуги, свързани с изпълнението на поръчката, с информация на купувача, без съгласието на купувача. Продавачът винаги ще отговаря пред Купувача за всички договорни задължения.

5. Право на интегенета и индустриална собственост (DPI) Купувачът разбира правото на интелектуална собственост и няма да разкрива на трето лице или да оповестява (в интернет или медия) каквато и да е информация, получена от Продавача. Също така, името на сайта, както и графичните марки са търговски марки, регистрирани в собствеността на ELECTRICSUN SRL, TAGU SRL или ENERGY KOREA INC.

6. УВЕРЕНОСТ - ПУБЛИЧНОСТ Информация от всякакъв вид, предоставена от Купувача на Продавача, остава собственост на Продавача. Те могат да бъдат използвани само за изпълнение на договора и могат да бъдат съобщени само с писмено съгласие на Продавача и след получаване на ангажимент за конфиденциалност от получателя. Купувачът не извършва публично изявление, реклама, прессъобщение или друго средство за разкриване на трети лица, без предварителното писмено съгласие на Продавача. Клиентските данни не могат да бъдат използвани или предоставяни на други страни. Чрез предаването на информация или материали чрез този уебсайт, Вие давате на Продавача неограничен и неотменим достъп до него, правото да използва, възпроизвежда, показва, модифицира, предава и разпространява тези материали или информация. Вие също така се съгласявате, че Продавачът може свободно да използва за своя собствена облага тези идеи, концепции, ноу-хау или техники, които сте ни изпратили чрез уебсайта www.ElectricSun.de. ElectricSun няма да бъде предмет на задължения, свързани с поверителността на изпратената информация, освен ако действащото законодателство предвижда допълнителни спецификации. Съгласно законовите условия относно защитата на личните данни, Продавачът няма да разкрива без разрешение никаква информация относно Купувача. Въз основа на изрично и недвусмислено съгласие и само в рамките на действащото законодателство, за да отговори на Вашите искания, като предлага нови продукти/услуги, е възможно да предложим такава информация на трети страни (напр. доставчици на маркетингови услуги, други доставчици на услуги, държавни агенции, когато това е посочено в законодателството, предвиждат това; други компании, с които можем да разработим съвместни програми, които да предлагат нашите продукти и услуги на пазара).

7. Доставки УСЛОВИЯ Срокът за доставка е 3 - 7 работни дни от момента на потвърждаване на плащането на цената, не се изчисляват дните на поръчките, съботите и неделите и официалните празници. Изключения бяха направени и по време на периода на почивката, обявените на страницата за контакт на сайта по време на почивката. Ако сроковете за доставка и/или стартиране на Поръчката не могат да бъдат спазени, Продавачът е длъжен да уведоми Купувача за очаквания краен срок за завършване на доставката. Купувачът има право да претендира за допълнителни вреди от Продавача, когато това е разрешено от закона, в случай на пълно или частично неизпълнение от страна на Продавача на изпълнението на Договора в съответствие с определените срокове. Цената на доставките е между 20 и 200 евро, но вие се възползвате от промоцията с FREE LIVING, промоцията е валидна само в случай на приемане на продукти, а не в случай на връщане. Ако Продавачът получи невярна информация за фактурирането или доставката на продуктите, ще бъде определен нов срок за поръчката, който ще бъде в рамките на 3 работни дни.

8. ФАКТУРИЗАЦИЯ - ПЛАЩАНИЯ Продавачът издава на Купувача фактура за стоките и услугите, които ще бъдат доставени, като задължението на Купувача е да предостави цялата информация, необходима за издаване на фактурата в съответствие с действащото законодателство и да заплати цената.

8.1.1 Онлайн плащане с банкова карта се извършва чрез услугата за електронна търговия 3D-Secure, имате 100 сигурност на транзакциите чрез ssl-EV (SSL Extended Validation), който гарантира криптирането на обмена на информация между браузъра на клиента едновременно с PCI-DSS удостоверяване то BCR-EuPlatesc.ro, гарантира и съответствие то на онлайн решенията за освежение с изискванията за сигурност, наложени от международни картови организации, като предлага pci-DS търговско решение на ниво 1. , PCI-DSS сертифицирането на EuPlatesc.ro се осигурява чрез ежедневно сканиране срещу уязвимости, извършвани от McAfee и месечни тестове за проникване, извършени от TrustWave, нулева комисиона за купувача. Минималната поръчка трябва да бъде повече от 100 евро с ДДС, за да се получи безплатна доставка. Цената, начинът на плащане и срокът на плащане са посочени и в Поръчката.

8.2. Плащане по банков път – Платежно нареждане по една от следните банкови сметки: Сметка в EUR: RO42BTRL00204202C37106XX; В Банка Трансилвания, SWIFT: БТЛРЛРЛ22 IBAN сметка в HUF: RO02BTRLHUFCRT00C3710601; В Банка Трансилвания, SWIFT: БТЛРЛРЛ22 8.3. Плащане при доставка - възстановяване на средства в брой, се изплаща на представителя адванст.

9. РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТИ А. Доставка Продавачът се задължава да доставя стоки и услуги в куриерска система от врата до врата до купувача, с DPD, TNT, TCE или друга куриерска фирма. Б. Приемане В момента на получаване от куриера, ако опаковката (кутията) е повредена, трябва да направите снимки и куриерът да ви направи съобщение за щети (има доставчик ът в PDA, в устройството, с което работи), ако го приемете без да го получите, продавачът не носи отговорност за рискове или щети. В момента на получаване от куриера, ако опаковката (кутията) е повредена и е с отварянето на опаковката при доставка и вие го приемате без снимки и без доклад за щети (има лицето за доставка в PDA, в устройството, с което работи), продавачът вече не носи отговорност за рискове или щети. В. Транспорт - опаковка Освен ако не е договорено от Продавача и Купувача по различен начин, Продавачът поема рисковете и отговорностите, свързани с Стоките и Услугите, когато ги предава на вътрешната или външната куриерска фирма, с която продавачът си сътрудничи. Продавачът освобождава рисковете и отговорностите, свързани с Стоките и Услугите, по време на предаването им на вътрешната или външната куриерска фирма, с която Купувачът си сътрудничи или на представителя на Купувача. Продавачът ще осигури правилното опаковане на стоките и услугите и ще осигури предаването на придружаващите ги документи. Продавачът ще достави стоки и услуги във всяка област, население в Румъния.

10. ПРИЕМАНЕ или ВРЪЩАНЕ Приемането ще бъде направено, когато стоките и услугите отговарят на техническите характеристики, посочени в Поръчката. Ако Купувачът установи, че доставените Продукти или предоставените Услуги не отговарят на техническите спецификации, продавачът ще приведе Продуктите и Услугите в съответствие с изискванията. Също така, за продукти, продавани и доставени от www.ElectricSun.de (ElectricSun SRL) съгласно OUG No 34/2014, купувачът индивидуален се облагодетелства от връщането на нови продукти, които не са използвани в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване на продуктите, носейки разходите за връщане на транспорта и връщане на стоката и разходите за банкови комисионни.

Ако стоката се върне в състояние, в което вече не може да бъде продавано като ново (отворена опаковка, липсващи аксесоари, Стоката е повредена), ние си запазваме правото да изискаме такса за връщане на стоката на първоначалния етап, според случая, или да покрие ценовата разлика в резултат на продажбата на продукта като повторно запечатани или , по искане на Купувача, ние ще кораб отново Стоката, разходите за доставка се поемат от Купувача.

Продавачът (ще възстанови пари) ще извърши плащане към клиента по банковата сметка, посочена от клиента в рамките на 7 дни след пристигането на стоката в склада.

11. ГАРАНТИС Всички продукти, предлагани на пазара на www.ElectricSun.de уебсайт, се ползват от гаранционни темпове в съответствие с действащото законодателство и търговската политика на производителите. Продуктите са нови, в подходящата опаковка и идват от източници, разрешени от всеки производител. В случай на продукти, продавани и доставени от www.ElectricSun.de, гаранционните сертификати се издават пряко от производителя, ако той има национална сервизна мрежа, или са издадени от www.ElectricSun.de (ElectricSun SRL). При гаранционни сертификати, издадени от www.ElectricSun.de (ElectricSun SRL), услугата "Взимане и връщане" включва приемане и доставка на продуктите при условията, посочени в гаранционния сертификат. В случай на продукти, закупени от нашите дистрибуторски партньори, вие ще получите при доставка за всеки продукт, който се ползва от гаранцията, гаранционен сертификат с всички данни за сервизния център, който осигурява ремонти по време на гаранционния период. Гаранцията на закупените от нашите партньори продукти е гарантирана от партньора, който е продал продукта или от оторизиран сервизен център на производителя, според случая. В случай на гаранционни сертификати, издадени от производителите, стоката, за която е потвърдено, че е дефектна по време на гаранционния период, трябва да бъде представена директно в най-близкия сервизен център, посочен в сертификата. Този оторизиран от производителя център ще поеме пълната отговорност за разрешаване на гаранцията. Липсата на гаранционната карта на продукта трябва да бъде съобщена в рамките на 48 часа от получаването на стоките на e-mail адреса: office@electricsun.de . Всяко последващо отнасяне няма да бъде взето предвид.

12. ТРАНСФЕР НА ИМУЩЕСТВО Собствеността върху Стоките и Услугите ще бъде прехвърлена при плащането от Купувача до посоченото в заявката място (договореност с доставка - подпис на транспортен документ, предоставен от куриера или подписа на получаване на данъчната фактура при извършени доставки от персонала на Продавача). В случай на доставка с куриер, той е упълномощен от Продавача да позволи на Купувача да отвори пакетите преди подписването на доставката, но това ще бъде направено в съответствие с политиката на куриерската фирма.

13. ОТГОВОР Продавачът не може да носи отговорност за каквито и да е вреди, които Купувачът или трета страна може да понесе в резултат на изпълнението на което и да е от задълженията му по Поръчката и за вреди, произтичащи от използването на Стоките и Услугите след доставката и по-специално за загуба на продукти. Продавачът ще носи отговорност, ако подизпълнителите и/или техните партньори от какъвто и да е вид, участващи в изпълнението на Поръчката, не изпълнят нито едно от договорните задължения.

14. Основна сила Никоя от страните не носи отговорност за неизпълнение на договорните си задължения, ако такова неизпълнение се дължи на форсмажорно събитие. Основната сила е непредсказуемо събитие, което не може да се избегне.

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО - КОМПЕТЕНТНОСТ Този договор е предмет на румънското право. Всички спорове, възникнали между организатора и участниците в кампанията, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие или, ако това не е възможно, споровете ще бъдат решавани от компетентните румънски съдилища в община Арад.

16. Информация за deee Отпадъците от електрическо и електронно оборудване (DEEE) могат да съдържат опасни вещества, които имат отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве, ако не се събират избирателно. като взе предвид разпоредбите на OUG 195/2005 - относно опазването на околната среда, OUG 78/2000 - относно режима на отпадъци, съгласно разпоредбите на член 5 от Регламент (ЕИО) No 2081/92, 10 от H.G 448/2005 относно отпадъчните електрически и електронни устройства, клиентите ще имат предвид следното: - клиентите имат задължението да не се разпореждат с отпадъци от електрическо и електронно оборудване (DEEE) като несортирани битови отпадъци и да събират избирателно тези WEEEs; - събирането на тези отпадъци (DEEE) ще се извършва чрез избирателни пунктове за събиране, предоставени на производителите от органите на местната публична администрация, които имат задължението по член 5, параграф 1 от HG 448/2005 да събират DEEE отделно от частните домакинства и да предоставят на производителите пространствата, необходими за създаването на пунктове за събиране на DEEE; - Клиентите могат да предават DEEE безплатно на пунктовете за събиране, посочени в момента на закупуване на нов продукт от същата категория Символът, който показва, че електрическото и електронното оборудване е предмет на разделно събиране, представлява кофа с две х-образни линии, както и в следващото изображение.

Тази икона показва, че DEEE не трябва да се смесва с битови отпадъци и че е обект на селективно събиране. След повреда панелът не хвърля, но ще отиде в центровете, специално подредени за DEEE колекция. а) от ползвателите се изисква да събират отделно отпадъци от електрическо и електронно оборудване DEEE и да не се разпореждат с DEEE заедно с несортирани битови отпадъци; б) ползвателите на ЕЕЕ в частни домакинства ще предават на центровете за събиране на отпадъци от deeeee всички отпадъци от deeeee за повторна употреба, рециклиране и други форми на оползотворяване на едео; в потенциално вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни вещества в EEI; г) значението на символа на контейнер за отпадъци, върху който е поставен "Х" върху забраната за съхранение на DEEN, заедно с несортирани битови отпадъци.

17. Разногласство Страните по договора се считат за независими изпълнители и никоя страна няма право или орган да поеме или да създава задължения от името или против другата страна. Условията и редът на настоящото споразумение заменят други предишни писмени или устни споразумения между страните, посочени по отношение на предмета на настоящото споразумение, и могат да бъдат изменяни или променяни само с писмено споразумение, подписано от двете страни.

Обработване и защита на личните данни

Политика за поверителност относно обработването на лични данни Ние разглеждаме гарантирането на правото на защита на личните данни като основен ангажимент ElectricSun.de, така че ще посветим всички необходими ресурси и усилия за обработване на вашите данни в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (""Общ регламент относно защитата на данните" или "GDPR"),както и всяко друго законодателство, приложимо в Румъния. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме подготвили този документ, като ви оформяме за това как събираме, използваме, прехвърляме и защитаваме вашите лични данни, когато взаимодействате с нас във връзка с нашите продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез приложенията, достъпни на вашия мобилен телефон. Запазваме си правото да актуализираме и променяме настоящата Политика за поверителност от време на време, за да отразим всички промени в начина, по който обработваме вашите лични данни или промени в законовите изисквания. В случай на такава промяна, ние ще покажем на нашия уебсайт изменената версия на Декларацията за поверителност, поради което ние искаме периодично да проверявате съдържанието на тази Политика за поверителност. Кои сме ние и как можете да се свържете с нас ElectricSun.de е търговското наименование на S.C. ELECTRICSUN S.R.L., юридическо лице от румънското националност, със седалище в Арад, пощенски код 310212, ул. Gorunului No 12, Арад, със сериен номер в Търговския регистър J02/858/02.12.2010, уникален данъчен регистрационен код RO27769953 (по-нататък "ElectricSun.de" или "ние"). За целите на законодателството за защита на данните, при обработване на вашите лични данни. Тъй като ние винаги сме отворени да разберем вашите мнения, както и да Ви предоставим всякаква допълнителна информация, която може да Ви е необходима относно обработката на Вашите данни, Ви приканваме да се свържете с ElectricSun.de служител на data Protection на имейл аoffice@electricsun.de или по пощата или куриер в Арад, пощенски код 310212, Улица Goruni No 12, Арад – с упоменаване: на вниманието на служителя по защита на данните ElectricSun.de. Какви категории лични данни обработваме По принцип събираме вашите данни. директно от Вас, така че имате контрол върху типа информация, която ни предоставяте. Като пример получаваме информация от Вас. Такива: Когато създавате профил ElectricSun.de, вие ни изпращате: имейл адрес, собствено и фамилно име; В страницата си (Моят профил) от ElectricSun.de платформа можете да добавите допълнителна информация, като например: снимка, пол, псевдоним, мобилен телефонен номер, номер на стационарен телефон, дата на раждане, ниво на образование, адреси за доставка, алтернативен имейл адрес, данни за банкова карта и др.; При поръчка, Вие ни предоставяте информация като: желания продукт, име и фамилия, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, данни за банкова карта и др. Предлагаме ви също така възможност да се регистрирате в ElectricSun.de платформа чрез вашия Facebook или Google акаунт. Ако изберете една от тези опции, ще бъдете пренасочени към страница, управлявана от Facebook Inc/Google LLC, където ще ви информират за прехвърлянето на данните ви. да ElectricSun.de. Можете да преглеждате правилата за поверителност на Facebook и Google, като използвате следните връзки: https://www.facebook.com/about/privacy, https://policies.google.com/privacy Също така може да събираме и обработваме определена информация за вашето поведение, докато посещаваме нашия уебсайт или използваме приложението за смартфони, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и да Ви предоставим предложения, съобразени с Вашия профил. Каним ви да научите повече за това, като се консултирате с раздела за целите на обработването по-долу. На нашия уебсайт и в приложението за смартфон можем да съхраняваме и събираме информация в "бисквитки" и подобни технологии, съгласно Политиката за бисквитките. Ние не събираме или обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в Общия регламент относно защитата на данните, в специални категории лични данни. Също така не искаме да събираме или обработваме данни за непълнолетни лица на възраст под 16 години. Какви са целите и основанията за обработването Ще използваме вашите данни. за следните цели: 1. За предоставяне на услуги ElectricSun.de за Ваша полза. Тази обща цел може да включва, когато е уместно, следното: а) Създаване и управление на профила Ви в рамките на ElectricSun.de платформа; б) обработване на поръчки, включително вземане, валидиране, изпращане и фактуриране; в) разрешаване на откази или проблеми от всякакъв вид, свързани с поръчка, стоки или услуги, закупени; г) връщане на продукти те в съответствие с правните разпоредби; д) възстановяване на стойността на продуктите в съответствие с правните разпоредби; е) Осигуряване на финансиране чрез eCredit, в сътрудничество с нашите партньори Cetelem и BRD Finance; ж) Издаване на ElectricSun.de карта на Райфайзен Банк; h) Предоставяне на услуги за поддръжка, включително предоставяне на отговори на вашите въпроси за вашите поръчки или ElectricSun.de стоки и услуги. Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между ElectricSun.de и Вас. Някои процеси, които са свързани с тези цели, се изискват и от приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство. 2. Да подобрим нашите услуги Ние винаги искаме да ви предложим най-доброто онлайн пазаруване. За да направим това, може да събираме и използваме определена информация за вашето поведение. de Buyer, ние можем да Ви поканим да попълните въпросници за удовлетвореност след приключване на поръчка или ние можем да провеждаме, пряко или с помощта на партньори, пазарни проучвания и проучвания. Ние основаваме тези дейности на законния си интерес за осъществяване на бизнес, като винаги се грижим вашите права и свободи да не са на правилното място. основните принципи не са засегнати. 3. За маркетинг Ние искаме да ви държим в течение на най-добрите оферти за продуктите/ услугите, които ви интересуват. В тази връзка можем да Ви изпратим всякакъв вид съобщение (като например: електронна поща/SMS/телефон/мобилен push/webpush/и т.н.), съдържаща обща и тематична информация, информация за продукти, подобни или допълващи продукти, които сте закупили, информация за оферти или промоции, информация за продукти, добавени в раздела "Моята сметка/Моята кошница" или раздел "Профил/ предпочитани" или показваинтерес към закупуването им, както и други търговски съобщения, като например проучване на пазара и проучвания на общественото мнение, и може да показваперсонализирани препоръки на уебсайта и приложението за смартфони. За да Ви предоставим информация, която ви интересува, може да използваме определени данни за вашето поведение. продукти, гледани/добавени към списъка с желания/закупените), за да създаде профил. Ние винаги гарантираме, че тези процеси се извършват при зачитане на Вашите права и свободи. решенията, взети въз основа на тях, нямат правно отражение върху Вас. и не ви засяга в значителна степен. В повечето случаи основаваме маркетинговите си съобщения на Вашето съгласие. Предварително. Можете да промените мнението си и да оттеглите съгласието си по всяко време, като: - Промяна на настройките на клиентския акаунт в раздела "Моите абонаменти"; – Достъп до връзката за отписване, показана в съобщенията, които получавате от нас; или чрез – Свързване то ElectricSun.de чрез посочените по-горе данни за контакт. В определени ситуации, ние можем да базираме нашите маркетингови дейности на законния ни интерес да популяризираме и развиваме нашия бизнес. Във всяка ситуация, в която използваме информация за Вас. за наш легитимен интерес, ние се грижим и предприемаме всички необходими мерки, за да гарантираме, че вашите права и свободи не са в правото да се ползват от правата и свободите на основните принципи. Въпреки това, можете да ни помолите по всяко време, по описаните по-горе начини, да спрем да обработваме вашите данни. за маркетингови цели и ще изпълним Вашата заявка. 4. Да защитаваме нашите законни интереси Възможно е да има ситуации, в които използваме или предаваме информация, за да защитим нашите права и бизнес. Те могат да включват: – Мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата ElectricSun.de от кибератаки: – Мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентните публични органи; – Мерки за управление на различните други рискове. Общата основа на тези видове обработка е законният ни интерес да защитаваме нашия бизнес, като се разбира, че гарантираме, че всички мерки, които предприемаме, гарантират баланс между нашите интереси и Вашите права и свободи. Основните. В някои случаи ние също така основаваме обработката си на законови разпоредби, като например задължението да гарантираме сигурността на стоките и стойностите, предвидени в приложимото законодателство в тази област. Колко дълго съхраняваме вашите данни. Лични Като общо правило, ние ще съхраняваме вашите данни, стига да имате акаунт в ElectricSun.de платформа. Можете да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием нашия акаунт по всяко време и ние ще изпълним тези искания, при условие че се запазим определена информация, включително след закриването на сметката, в ситуации, когато приложимото законодателство или нашите законни интереси го изискват. На кого да предадем вашите данни? Лични Където е приложимо, ние можем да предаваме или да предоставим достъп до определени Ваши лични данни. следните категории получатели: – дружества от същата група дружества, както ElectricSun.de; – доставчици на куриерски услуги; – доставчици на платежни/банкови услуги; – доставчици на услуги за маркетинг/телемаркетинг; – доставчици на услуги за проучване на пазара; – застрахователни дружества, – Доставчици на ИТ услуги; – други компании, с които можем да разработим съвместни програми, за да предложим нашите стоки и услуги на пазара. Ако имаме законово задължение или ако е необходимо да защитим законен интерес, може да разкрием определени лични данни на публични органи. Ние се уверяваме, че достъпът до вашите лични данни е на ваше разположение. от трети лица, регулирани от частното право, се извършват в съответствие с правните разпоредби за защита на данните и поверителност на информацията, въз основа на договори, сключени с тях. Към кои страни прехвърляме данните ви? Лични В момента съхраняваме и обработваме вашите данни. на лични данни на територията на Европейския съюз. Възможно е обаче да прехвърлим част от вашите данни. субекти, намиращи се в Европейския съюз или извън Съюза, включително държавите, в които Европейската комисия не е признала достатъчна степен на защита на личните данни. Ние винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всяко международно предаване на лични данни се управлява внимателно, за да защитим Вашите права и интереси. Прехвърлянията към доставчици на услуги и други трети страни винаги ще бъдат защитени от договорни ангажименти и, когато е уместно, от други гаранции, като например стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия, или схеми за сертифициране, като Например Щита за личните данни за защита на личните данни, предавани от ЕС на Съединените американски щати. Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате посочените по-горе данни за контакт, за да научите повече за страните, в които прехвърляме вашите данни и гаранциите, които сме внедрили по отношение на тези трансфери. Как защитаваме сигурността на личните Ви данни Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни чрез прилагане на подходящи технически и организационни мерки в съответствие с отрасловите стандарти. Предаването на личните данни на личните Ви данни се извършва с помощта на най-съвременни технолити и ги съхраняваме на защитени сървъри, като същевременно гарантираме, че данните са излишни. За да извършвате плащания, ние използваме услугите на процесора на плащане euplatesc.ro . Всяка информация за плащане се шифрова чрез HTTPS технология с TSL 1.2 криптиране. Въпреки предприетите стъпки за защита на личните Ви данни, може да не сте лични данни, бихме искали да отбележим, че предаването на информация по интернет, като цяло или чрез други обществени мрежи, не е напълно сигурно, с риск данните да бъдат наблюдавани и използвани от неупълномощени трети лица. Не можем да носим отговорност за такива уязвимости на системи, които не са под наш контрол. Какви права имате Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с вашите данни. Лични. Можете да поискате достъп до Вашите данни, да коригирате всякакви грешки в нашите файлове и/или да възразите срещу обработването на вашите данни. Лични. Можете също така да упражните правото си да подадете жалба до компетентния надзорен орган или да потърсите правосъдие. Ако е приложимо, може да имате право да поискате изтриване на личните ви данни. ограничаване на обработването на личните Ви данни. и правото на преносимост на данните. Повече информация за всяко от тези права може да получите, като се консултирате с таблицата по-долу. За да упражните правата си, можете да се свържете с нас, като използвате посочените по-горе данни за контакт. Моля, имайте предвид следното, ако желаете да упражните тези права: Идентичност. Ние приемаме сериозно поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, моля, изпратете ни вашите искания. чрез имейл адреса за ElectricSun.de акаунт. В противен случай си запазваме правото да потвърдим самоличността Ви, като искаме допълнителна информация, която цели да потвърди самоличността Ви. Такси. Ние няма да Ви таксуваме с каквито и да е права да упражните данните си. личните данни, освен ако искането Ви е валидно. достъпът до информация е неоснователен, т.е. повтарящи се или прекомерни, в който случай ще таксуваме разумна сума при такива обстоятелства. Ще Ви информираме за всички такси, които са приложени, преди да отстраните искането си. Продължителност на отговора. Възнамеряваме да отговорим на валидни заявки в рамките на не повече от един месец, освен ако това не е особено сложно или ако сте отправили няколко искания, в който случай се очаква да отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим, ако се нуждаем от повече от месец. Може да ви попитаме дали можете да ни кажете точно какво искате да получите или за какво се притеснявате. Това ще ни помогне да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на вашето искане. права на трети страни. Ние не трябва да се съобразяваме с искане, ако то би се отразило неблагоприятно на правата и свободите на други субекти на данни. Целево описание на правата Можете да ни попитате: Достъп до • да потвърдим дали обработваме Вашите лични данни; • да Ви предоставим копие от тези данни; • да Ви предоставим друга информация за Вашите лични данни. лични данни, като например данните, които имаме, какво използваме, на кого ги разкриваме, ако ги прехвърляме в чужбина и как ги пазим, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, където сме получили вашите данни, доколкото информацията вече не ви е била предоставена от тази информация. Корекция Можете да поискате от нас да коригираме или допълним Вашите неточни или непълни лични данни. Може да се опитаме да проверим точността на данните, преди да бъдат коригирани. Изтриване на данни Можете да поискате от нас да изтрием вашите лични данни, но само ако: • вече не са необходими за целите, за които са били събрани; Или • оттеглили сте съгласието си (ако обработката на данните е била основана на съгласие); Или • да дава право на възражение; Или • са били незаконно обработени; Или • имаме законово задължение да го направим. Ние не сме задължени да изпълним вашето искане. за изтриване на данните ви. личните данни, ако обработването на личните Ви данни не е свързано с личните данни. лични данни: • да се съобрази със законово задължение; Или • за установяване, упражняване или защита на право в съда. Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да изпълним Вашето искане. изтриване на данни, въпреки че тези две са най-вероятните обстоятелства, при които можем да отхвърлим това искане. Имайте предвид, че преди да упражнявате това право, изтегляте от ElectricSun.de си акаунт и запазвате всички документи, свързани с поръчки, направени от ElectricSun.de, независимо дали фактурирането е направено до Вас или на друго физическо или юридическо лице (като например фактури, сертификати за гаранции). Ако не направите това, преди да упражните правото си на изтриване, ще загубите всички тези документи и ElectricSun.de няма да можете да ги предоставите, както е подходящо, защото процесът на изтриване на данните, съответно ElectricSun.de акаунт, с всички свързани с него данни и документи, е необратим процес. Ограничаване на обработката на данни Можете да поискате от нас да ограничим обработването на лични данни, но само ако: • точността им е оспорвана (виж раздел аректификация), за да ни позволи да проверим точността им; Или • обработването е незаконно, но не искате данните да бъдат изтрити; Или • вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но вие трябва да установите, упражните или защитите право в съда; Или • Вие сте упражнили правото си да възразите и да проверите дали нашите права преобладават, е в ход. Можем да продължим да използваме вашите данни. лични данни след искане за ограничаване, когато: • имаме вашето съгласие; Или • да се установи, упражнява или защитава право в съда; Или • да защитава правата на ElectricSun.de или на друго физическо или юридическо лице. Преносимост на данните Можете да поискате от нас да предоставим вашите лични данни в структуриран, широко използван и четлив формат, или да поискате да бъдат "пренесени" директно към друг администратор на данни, но във всеки случай само ако: • Обработката се основава на Вашето съгласие. или при сключването или изпълнението на договор с Вас; И • обработката се извършва с автоматични средства. Опозицията Можете да възразите по всяко време, по причини, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу обработването на личните Ви данни. лична информация въз основа на нашия законен интерес, ако считате, че вашите права и свободи са невалидни. права надделяват над този интерес. Можете също така да възразите срещу обработването на вашите данни по всяко време. за целите на директния маркетинг (включително профилиране), без да се позоваваме на каквато и да е причина, в който случай ще прекратим това обработване възможно най-скоро. Вземане на автоматични решения Може да поискате да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматична обработка, но само когато това решение: • произвежда правни последици за Вас; Или • засяга По подобен начин и в значителна степен. Това право не се прилага, когато решението е взето след автоматично вземане на решение: • ние сме длъжни да сключим или прекратим договор с Вас; • е разрешено от закона и има адекватни гаранции за Вашите права и свободи; Или • се основава на Вашето съгласие. Изрично. Оплаквания Имате право да подадете жалба до надзорния орган относно обработката на Вашите данни. Лични. В Румъния данните за връзка с надзорния орган за защита на данните са следните: Национален надзорен орган за обработване на лични данни Общи. Георге Магхер 28-30, сектор 1, пощенски код 010336, Букурещ, Румъния, Телефон: +40.318.059.211 или +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro Без да се засяга вашето право да се свържете с надзорния орган по всяко време, моля, свържете се с нас предварително и ние обещаваме, че ще положим всички усилия за решаване на всеки въпрос по взаимно съгласие. • Моля, обърнете внимание, че можете да се свържете с ElectricSun.de служител по защита на данните по всяко време, като подадете заявката си по някой от следните начини: – по електронна поща на: office@electricsun.de или – по пощата или по куриер на адрес: Арад, пощенски код 310212, улица Gorunului No 12, Арад – с вниманието на служителя по защита на данните ElectricSun.de.

Политика за използване на бисквитки и други подобни технологии

Сайтът https://www.ElectricSun.de използва бисквитки. С помощта на този сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Информацията по-долу е предназначена да информира потребителя за повече подробности относно разполагането, използването и администрирането на бисквитките, използвани от уебсайта https://www.ElectricSun.de . Или други сайтове в мрежата на ElectricSun. Има и някои полезни връзки, свързани с тази тема. Ако имате нужда от повече информация, и те не са намерени по-долу, можете да се свържете с нас на: office@electricsun.de Моля, прочетете внимателно следната информация: Този уебсайт използва бисквитки, за да предостави на посетителите много по-добро преживяване и услуги, съобразени с нуждите и интересите на всеки. В това, което наричаме "уеб 2.0", "бисквитките" играят важна роля за улесняване на достъпа и доставката на многото услуги, с които потребителят се ползва в интернет, като: • Персонализиране на определени настройки като: езика, на който се гледа сайтът, валутата, в която се изразяват определени цени или тарифи, запазването на опции за различни продукти (мерки, други подробности и т.н.) в количката за пазаруване (и запаметяване на тези опции) – по този начин се генерира гъвкавостта на "пазарската кошница" (достъп до стари предпочитания чрез достъп до бутона "преди" и "назад") • Бисквитките предоставят на собствениците на сайтове ценна обратна информация за това как се използват техните сайтове от потребителите, така че да могат да ги направят още по-ефективни и достъпни за потребителите. • Позволява на мултимедийни или други приложения от други сайтове да бъдат включени в конкретен сайт, за да се създаде по-ценно, полезно и приятно сърфиране; • Подобряване на ефективността на онлайн рекламата. Какво е бисквитка? "Интернет бисквитка" (известна също като "бисквитка на браузъра" или "HTTP бисквитка" или просто "бисквитка") е малък файл, състоящ се от букви и цифри, който ще се съхранява на компютъра, мобилния терминал или друго оборудване на потребител, от който е достъпен интернет. Бисквитката се инсталира по искане, издадена от уеб сървър към браузър (напр. Internet Explorer, Chrome) и е напълно "пасивна" (не съдържа софтуер, вируси или шпионски софтуер и не може да има достъп до информацията на твърдия диск на потребителя). Бисквитката се състои от две части: името и съдържанието или стойността на бисквитката. Освен това се определя продължителността на дадена бисквитка; Технически само уеб сървърът, който е изпратил бисквитката, може да я получи отново, когато потребителят се върне на уеб сайта, свързан с този уеб сървър. Самите бисквитки не изискват лична информация, за да бъдат използвани и в повечето случаи не идентифицират лично интернет потребителите. • Сесийни бисквитки – те се съхраняват временно в папката "бисквитки" на уеб браузъра, така че да може да ги съхранява, докато потребителят напусне уеб сайта или затвори прозореца на браузъра (например по време на влизане/излизане в уеб-мейл акаунт или социални мрежи) • Постоянни бисквитки – Те се съхраняват на твърдия диск на компютър или оборудване (и като цяло зависят от предварително зададената продължителност на живота на бисквитката). Постоянните бисквитки включват и тези, които са поставени на уебсайт, различен от този, който посещава потребителят по това време , известни като "бисквитки на трети страни", които могат да се използват анонимно за запомняне на интересите на потребителя, така че рекламата да се предоставя възможно най-уместна за потребителите. Какви са предимствата на бисквитките? Бисквитката съдържа информация, която свързва уеб браузър (потребител) с конкретен уеб сървър (уебсайт). Ако браузърът отново получи достъп до този уеб сървър, той може да прочете вече съхранената информация и да реагира по съответния начин. Бисквитките предоставят на потребителите приятно изживяване при сърфиране и поддържат усилията на много уебсайтове да предоставят удобни услуги на потребителите: например предпочитания за поверителност онлайн, опции за езика на уебсайта, пазарски колички или подходяща реклама. Какъв е животът на бисквитката? Бисквитките се управляват от уеб сървъри. Животът на една бисквитка може да варира значително, в зависимост от целта, за която е поставена. Някои бисквитки се използват изключително за една сесия (сесийни бисквитки) и вече не се запазват, след като потребителят напусне уебсайта и някои бисквитки се запазват и използват повторно всеки път, когато потребителят се върне на този уебсайт ("постоянни бисквитки"). Бисквитките обаче могат да бъдат изтрити от потребителя по всяко време чрез настройките на браузъра. Какво представляват бисквитките на трети страни? Някои секции от съдържанието на някои сайтове може да се предоставят от трети страни/доставчици (напр. дискусионна кутия, видео или реклама). Тези трети страни могат също така да поставят бисквитки чрез уебсайта и се наричат "бисквитки на трети страни", защото не са поставени от собственика на този уебсайт. Доставчиците трети лица трябва също така да спазват приложимото законодателство и политиките за поверителност на собственика на сайта. Как се използват бисквитките от този сайт Посещението на този сайт може да поставя бисквитки за целите на: • Бисквитки за ефективността на сайта • Бисквитки за анализ на посетителите • Бисквитки за получаване на геоар • Бисквитки за регистрация • Рекламни бисквитки • Бисквитки на доставчик на реклама Тези бисквитки могат да идват от трети страни. Бисквитки за производителност Този тип "бисквитки" запазва предпочитанията на потребителя на този сайт, така че не е необходимо да ги задавате всеки път, когато посещавате сайта. Примери: • Настройки за силата на звука за видео плейър • скоростта на видеострийминг, с който браузърът е съвместим Бисквитки за анализ на посетителите Всеки път, когато потребител посети този сайт, софтуерът за анализ, предоставен от трета страна, генерира бисквитка за анализ на потребителя. Тази бисквитка ни казва дали сте посещавали този сайт и преди. Браузърът ще ни каже, ако имате тази "бисквитка" и ако не, ние ще генерираме такава. Тя позволява да се следи уникалните потребители, които ни посещават и колко често го правят. Докато не сте регистрирани на този сайт, тази бисквитка не може да се използва за идентифициране на лица, те се използват само за статистически цели. Ако сте регистрирани, ние може също да знаем данните, които сте ни предоставили, като например Вашия имейл адрес и потребителско име – които са предмет на поверителност и на условията на Условията за ползване, Политиката за поверителност и разпоредбите на приложимото законодателство относно защитата на личните данни. "Бисквитки" за тези Тези бисквитки се използват от софтуер, който определя от коя държава идвате. Тя е напълно анонимна и се използва само за насочване на съдържание – дори когато сте на нашата страница на румънски или друг език, получавате същата реклама. Бисквитки за регистрация Когато се регистрирате на този сайт, ние генерираме бисквитка, която ни казва дали сте регистрирани или не. Нашите сървъри използват тези бисквитки, за да ни покажат профила, в който сте регистрирани и ако имате разрешение за конкретна услуга. Също така ни позволява да свържем всички коментари, които публикувате на нашия уебсайт, с вашето потребителско име. Ако не сте избрали "запази ме регистрирана", тази бисквитка ще бъде автоматично изтрита, когато затворите браузъра или компютъра си. Рекламни бисквитки Тези бисквитки ни позволяват да разберем дали сте гледали онлайн реклама, какъв тип е и колко време е било, след като сте видели рекламното послание. Тези бисквитки се използват и за насочване на онлайн реклама. Възможно е също да използваме "бисквитки" на трети страни, за да насочваме рекламите, да показваме например реклами във ваканционен имот, ако потребителят наскоро е посетил статия на сайта относно ваканции. Тези бисквитки са анонимни, те съхраняват информация за съдържанието, което се гледа, а не за потребители. Ние също така задали анонимни бисквитки чрез други сайтове, които рекламираме. Като ги получим, можем да ги използваме, за да ви разпознаем като посетител на този сайт, ако по-късно посетите нашия уебсайт, ние ще можем да предоставим реклами въз основа на тази информация. Бисквитки на доставчик на реклама Голяма част от рекламата, която намирате в този сайт принадлежи на трети страни. Някои от тези страни използват свои собствени анонимни бисквитки, за да анализират колко хора са били изложени на рекламно съобщение или да видят колко хора са били изложени на една и съща реклама няколко пъти.Компаниите, които генерират тези бисквитки, имат свои собствени правила за поверителност и този сайт няма достъп да чете или пише тези бисквитки. Бисквитките на трети страни могат да се използват, за да ви показват целеви реклами на други сайтове въз основа на вашето сърфиране в този сайт. Други бисквитки на трети страни На някои страници трети страни могат да зададат свои собствени анонимни бисквитки, за да проследяват успеха на дадено приложение или да персонализират приложение. Поради начина на използване, този сайт няма достъп до тези бисквитки, точно както трети страни нямат достъп до бисквитки, притежавани от този сайт. Например, когато споделяте статия с помощта на бутона за социални мрежи на този сайт, тази социална мрежа ще запише вашата дейност. Какъв тип информация се съхранява и осъществява чрез бисквитки? Бисквитките съхраняват информацията в малък текстов файл, който позволява на уеб сайта да разпознава браузър. Уеб сървърът ще разпознае браузъра, докато бисквитката изтече или не бъде изтрита. Бисквитката съхранява важна информация, която подобрява сърфирането в интернет (напр. езикови настройки, в които искате да получите достъп до даден сайт; поддържане на потребител, който е влязъл в профила ви в уеб-поща; сигурност на онлайн банкирането; запазване на продукти в количката за пазаруване). Защо бисквитките са важни за интернет? Бисквитките са фокусна та на ефективното функциониране на интернет, което помага за генериране на лесно за ползване преживяване при сърфиране, съобразено с предпочитанията и интересите на всеки потребител. Отказът или деактивирането на "бисквитките" може да направи някои сайтове невъзможно да се използват. Отказът или деактивирането на "бисквитките" не означава, че повече няма да получавате онлайн реклами – само че няма да може да вземе предвид Вашите предпочитания и интереси, подчертани от поведението ви при сърфиране. Примери за важни употреби на бисквитки (които не изискват потребителят да бъде удостоверен чрез профил): • Съдържание и услуги, съобразени с предпочитанията на потребителя – категории новини, прогноза за времето, спорт, карти, обществени и правителствени услуги, развлекателни сайтове и туристически услуги. • Оферти, съобразени с интересите на потребителите – задържане на пароли, езикови предпочитания (ex: показване на резултатите от търсенето на румънски език). • Задържане на филтри за защита на деца на интернет съдържание (опции за семеен режим, функции за безопасно търсене) • Ограничаване на честотата на показване на реклами – ограничаване на броя посещения на реклама на конкретен потребител в даден сайт. • Предоставяне на по-подходяща реклама на потребителя. • Измерване, оптимизация и функционалности на анализите – като потвърждаване на определено ниво на трафик на уебсайт, какъв тип съдържание се разглежда и как потребителят пристига на уебсайт (например чрез търсачки, директно, от други уебсайтове и т.н.). Уебсайтовете провеждат тези анализи на използването им за подобряване на уебсайтовете в полза на потребителите. Проблеми със сигурността и поверителността Бисквитките НЕ са вируси! Използват обикновен текст. Не са съставени от кодове, така че не могат да бъдат екзекутирани или да не могат да се самоуправляват. Затова не можете да дублирате или дублирате в други мрежи за изпълнение или повторение отново. Тъй като те не могат да изпълняват тези функции, те не могат да се считат за вируси. Бисквитките все още могат да се използват за отрицателни цели. Тъй като съхранява информация за предпочитанията на потребителите и историята на сърфирането, както на определен сайт, така и на няколко други сайта, бисквитките могат да се използват като форма на spyware. Много анти-шпионски продукти са наясно с този факт и постоянно маркират бисквитки, за да бъдат изтрити като част от анти-вируса /анти-шпионски софтуер отстраняване /сканиране процедури. По принцип браузърите имат вградени настройки за поверителност, които осигуряват различни нива на приемане на "бисквитките", срок на годност и автоматично изтриване, след като потребителят е посетил определен сайт. Други проблеми със сигурността, свързани с бисквитките Тъй като защитата на самоличността е много ценна и представлява правото на всеки интернет потребител, препоръчително е да се знае какви възможни проблеми могат да създадат бисквитките. Тъй като информацията се предава постоянно и в двете посоки между браузъра и уебсайта, ако атакуващият или неупълномощеното лице пречи на предаването на данните, информацията, съдържаща се в "бисквитката", може да бъде прихваната. Макар и много рядко, това може да се случи, ако браузърът се свърже със сървъра с помощта на некриптирана мрежа (напр. незащитена WiFi мрежа). Други атаки, базирани на бисквитки, включват грешни настройки на "бисквитките" на сървърите. Ако даден уеб сайт не изисква браузърът да използва само шифровани канали, атакуващите могат да използват тази уязвимост, за да подвеждат браузърите да изпращат информация чрез незащитени канали. След това нападателите използват информацията за неоторизиран достъп до определени сайтове. Много е важно да внимавате при избора на най-подходящия метод за защита на личната информация. Съвети за безопасно и отговорно сърфиране, базирано на "бисквитки". Поради тяхната гъвкавост и факта, че повечето от най-посещаваните сайтове и най-големите използват бисквитки, те са почти неизбежни. Деактивирането на бисквитките няма да позволи на потребителя достъп до най-широко използваните сайтове, включително Youtube, Gmail, Yahoo и др. Ето някои съвети, които могат да ви уверят, че не се притеснявате, но с помощта на бисквитки: • Персонализирайте настройките на бисквитките на браузъра си, за да отразява темпото на сигурност на бисквитките • Ако нямате нищо против бисквитките и сте единственият човек, който използва компютъра ви, можете да зададете времето за изчакване на месеца за съхраняване на историята на сърфирането и личните данни за достъп. • Ако споделяте достъп до компютъра, можете да зададете на браузъра си да изтрива отделни данни за сърфиране всеки път, когато затворите браузъра си. Това е начин за достъп до сайтове, които поставят бисквитки и изтриват всяка информация за посещения в края на сесията на сърфиране. • Инсталирайте и постоянно актуализирайте вашите приложения против шпионски софтуер. Много шпионски приложения за откриване и предотвратяване включват откриване на сайтове на атаки. Това предотвратява достъпа на браузъра до уеб сайтове, които могат да използват уязвимости на браузъра или изтегляне на опасен софтуер. Уверете се, че браузърът ви е винаги в крак с актуалните. Много от атаките, базирани на бисквитки, се извършват чрез използване на слабостите на старите версии на браузърите. Бисквитките са навсякъде и не могат да бъдат избегнати, ако искате да се насладите на достъп до най-добрите и най-големи сайтове в интернет – местни или международни. С ясното разбиране за това как работят и ползите, които те носят, можете да предприемете необходимите мерки за сигурност, така че да можете уверено да сърфирате в интернет. Как мога да спра бисквитките? Забраняването и отказът за получаване на бисквитки може да направи някои сайтове непрактични или трудни за посещение и използване. Също така отказът да приемете бисквитки не означава, че повече няма да получавате/виждате онлайн реклама. Възможно е да настроите тези бисквитки във Вашия браузър да спре да се поддържа или можете да настроите браузъра си да приема бисквитки от конкретен сайт. Но, например, ако не сте регистрирани с помощта на бисквитки, няма да можете да оставяте коментари. Всички съвременни браузъри предлагат възможност за промяна на настройките за бисквитки. Тези настройки обикновено се намират в "опции" или в менюто "предпочитания" на вашия браузър. За да разберете тези настройки, следните връзки могат да бъдат полезни, в противен случай можете да използвате опцията "Помощ" на браузъра за повече подробности. • Настройки за бисквитки в Internet Explorer • Настройки на бисквитките във Firefox • Настройки за бисквитки в Chrome • Настройки за бисквитки в Safari За настройките на бисквитките, генерирани от трети страни, можете да се свържете и с уебсайта: https://www.youronlinechoices.com/ro/ IAB Румъния предоставя следния сайт, за да предостави повече информация за поверителността, свързана с онлайн рекламата: https://www.youronlinechoices.com/ro/ За повече подробности, свързани с проблемите на поверителността, можете да получите достъп до следните връзки: • https://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_13_2012_modificare_prelucrare_date_caracter_personal_protectia_vietii_private_comunicatii_electronice.phpwww.youronlinechoices.eu/ro www.youronlinechoices.eu/ro • https://www.iabeurope.eu/cookies-faq/internet-cookies---increasing-and-enhancing-yourinternet-surfing-experience/what-are-cookies-how-do-they-work---cookies-faq.aspxhttps://www.guardian.co.uk/info/cookies
ElectricSun

Предлага се и на

Безплатна доставка За 2 - 4 дни

В цяла континентална Европа

24/7 Онлайн поддръжка

ОФЕРТА калкулатор ватове

Сигурно плащане!

Пари в брой при доставка или банкова карта
TUV-SUD

Сертификати

TÜV GS, TÜV, ErP, ISO, ECM, CE, IP54, IPX4, RoHS
Start typing to see products you are looking for.
КОЛИЧКА ЗА ПАЗАРУВАНЕ
Вход

Още нямате акаунт?

Създай профил